Actualiteiten

Harry Horbach versterkt ons team

De behoefte aan betrokken adviseurs met uitstekende regionale en lokale kennis bij onze klanten neemt sterk toe. Klanten willen bij de ruimtelijke vormgeving en de realisatie van hun ideeën, advies o...

Lees meer ›
Passage Lingedijk Tricht (Geldermalsen)

De Lingedijk in Tricht krijgt ter hoogte van de spoorkruising een onderdoorgang. Pouderoyen maakt het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Het conceptplan krijgt zijn definitieve vorm n...

Lees meer ›
Ruimtelijke analyse geluidsschermen Geldermalsen

Gelijktijdig met de aanleg van een derde spoor door Geldermalsen worden maatregelen getroffen voor de sanering van het spoorweglawaai. Pouderoyen stelt stedenbouwkundige randvoorwaarden op voor de te ...

Lees meer ›
Buitengebied Ubbergen goed uit Raad van State

Tegen het bestemmingsplan Buitengebied Ubbergen zijn enkele beroepen ingediend, maar het bestemmingsplan is nagenoeg ongeschonden uit de spreekwoordelijke strijd gekomen.

Lees meer ›
Door een wetswijziging parkeernormen opnemen in bestemmingsplannen

Op 29 november 2014 is de “Reparatiewet BZK 2014” in werking getreden. Hierin is een wetswijziging van de Woningwet opgenomen, waarbij lid 5 van artikel 8 komt te vervallen. Dit artikel vormde de gron...

Lees meer ›
Verplaatsing dierenpark De Oliemeulen Tilburg

In opdracht van Dierenpark De Oliemeulen te Tilburg heeft Pouderoyen Compagnons onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en milieukundige haalbaarheid van het verplaatsen van de Oliemeulen en vestiging va...

Lees meer ›


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding