Actualiteiten

Ontwikkeling en uitbreiding agrarische bedrijvigheid

Voor de ontwikkeling en uitbreiding van een aantal agrarische bedrijven, waaronder twee melkveebedrijven en een fruitteler, heeft Pouderoyen Compagnons de bestemmingsplanprocedure begeleid. Voor de on...

Lees meer ›
Bestemmingsplan uitbreiding transportbedrijf, Ammerzoden

Op 29 januari 2015 is het bestemmingsplan voor uitbreiding van Transportbedrijf Jan Deckers jr. vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdriel. Voor dat plan heeft Pouderoyen de begeleiding van de vol...

Lees meer ›
Bedrijventerrein Op Gen Hek, Voerendaal

Binnenkort gaat ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Op Gen Hek in procedure na een goed doorlopen vooroverleg en inspraakproces

Lees meer ›
Pouderoyen onderzoekt mogelijkheden Glas-voor-Glas

In opdracht van de provincie Noord Brabant heeft Pouderoyen Compagnons onderzocht of het mogelijk is om een doelmatige glas-voor-glasregeling in te voeren.

Lees meer ›
Pouderoyen bezoekt Strijp-S in Eindhoven

Pouderoyen Compagnons verdiept zich graag in nieuwe vormen van stadsontwikkeling, ter inspiratie van onze eigen stedenbouwkundige projecten. Daarom hebben we de voormalig verboden stad van Philips bez...

Lees meer ›
Veegplan / parapluherziening kernen Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen heeft voor 5 kernen inhoudelijk dezelfde bestemmingsplannen opgesteld. Bij één van de kernen werd een bepaling vernietigd en diende hersteld te worden. De gemeente wilde ook v...

Lees meer ›


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding