Actualiteiten

VABimpuls biedt kansen voor leegstaande stallen of schuren

Vanaf 1 maart heeft GS in Brabant een nieuwe aanvraagmogelijkheid geopend voor de voucherregeling van VABimpuls. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslis...

Lees meer ›
Nieuwbouw paardenhouderij Noorbeek

In het gehucht Bergenhuizen nabij Noorbeek wordt een paardenhouderij voor maximaal 50 paarden opgericht. Pouderoyen Compagnons heeft het landschapsplan voor het erf en de omliggende weiden opgesteld.

Lees meer ›
Stedenbouwkundige visie uitbreiding Ravenstein

De Dorpsraad Ravenstein heeft Pouderoyen Compagnons gevraagd om een stedenbouwkundige quickscan uit te werken waarin de mogelijkheden voor uitbreiding van Ravenstein worden onderzocht.

Lees meer ›
Uitnodiging: RO-middag 2018

Het stedenbouwkundig adviesbureau Pouderoyen Compagnons, organiseert ook dit jaar, in samenwerking met Aelmans ROM, een tweetal zgn. RO-middagen.

Lees meer ›
Save the dates RO-middag: Actualiteiten in het omgevingsrecht

Het stedenbouwkundig adviesbureau Pouderoyen Compagnons, organiseert ook dit jaar, in samenwerking met Aelmans ROM, twee RO-middagen.

Lees meer ›
Landschappelijke inpassing provinciale weg N279

In opdracht van de provincie Noord Brabant maken wij een Ruimtelijk Kwaliteitsplan, Beeldkwaliteitplan en Globaal landschapsplan voor de inpassing van de te wijzigen provinciale weg N279 van ca. 30 km...

Lees meer ›


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding