Actualiteiten

Ontwerp-inpassingsplan ‘PAS Leegveld, Deurne’

Pouderoyen Compagnons heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) opgesteld en aan het milieueffectrapport meegewerkt.

Lees meer ›
Aelmans Adviesgroep neemt Tonnaer Adviseurs Omgevingsrecht over

Omgevingsrecht is actueel, voortdurend in ontwikkeling en iedereen heeft ermee te maken. Om de klant nog beter van dienst te zijn, gaat Tonnaer vanaf 1 juni verder onder de vlag van de Aelmans Adviesg...

Lees meer ›
VACATURE: Senior planjurist Omgevingsrecht

Wij zijn op zoek naar een senior jurist om het team van Pouderoyen Compagnons te versterken.

Lees meer ›
De stedenbouwkundige expertise van Pouderoyen Compagnons

Pouderoyen Compagnons heeft ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, met een balans tussen enerzijds stedenbouw en landschap, en anderzijds planologie en ruimtelijke ordening. Vanuit...

Lees meer ›
VABimpuls biedt kansen voor leegstaande stallen of schuren

Vanaf 1 maart heeft GS in Brabant een nieuwe aanvraagmogelijkheid geopend voor de voucherregeling van VABimpuls. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslis...

Lees meer ›
Nieuwbouw paardenhouderij Noorbeek

In het gehucht Bergenhuizen nabij Noorbeek wordt een paardenhouderij voor maximaal 50 paarden opgericht. Pouderoyen Compagnons heeft het landschapsplan voor het erf en de omliggende weiden opgesteld.

Lees meer ›


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding