‹ Terug naar het overzicht

Visie veehouderij Venray

De gemeente Venray heeft Pouderoyen Compagnons opdracht gegeven een Visie veehouderij op te stellen voor haar gemeente.

De Visie moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de omwonenden. De Visie veehouderij is een belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie en de evaluatie van het gemeentelijk beleid en de regelgeving m.b.t. de veehouderij.  

De Visie komt tot stand via een interactief proces met o.a. diverse werkateliers, en werkconferentie en raadpleging van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De Visie bouwt voort op de resultaten van de dialoog Veehouderij Venray die al eerder is afgerond. 


Meer informatie?
Dhr. drs. H. (Henk) Ullenbroeck 06-12042059
Adviseur ruimtelijke ordening & milieu henk.ullenbroeck@pouderoyen.nl

Auteur:
Henk UllenbroeckPouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding