‹ Terug naar het overzicht

Landschappelijke inpassing provinciale weg N279

In opdracht van de provincie Noord Brabant maken wij een Ruimtelijk Kwaliteitsplan, Beeldkwaliteitplan en Globaal landschapsplan voor de inpassing van de te wijzigen provinciale weg N279 van ca. 30 km lengte tussen Veghel en Asten.

In deze uitwerking wordt de landschappelijke inpassing en inpassing in het stedelijk gebied van Veghel ontworpen. Daarbij worden deelaspecten als waterbeheer, natuurcompensatie, innovatieve geluidsmaatregelen en compensatie van landschappelijke waarden geïntegreerd. De plannen komen tot stand in een interactief werkproces met belanghebbenden en de relevante overheden en zullen de basis vormen voor het Provinciaal Inpassingsplan dat in 2018 gereed zal komen.


Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Auteur:
Leander van BerkelPouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding