‹ Terug naar het overzicht

Realisatie pilotproject ‘gebiedsgerichte aanpak leegstand buitengebied Asten’

Als Pouderoyen Compagnons hebben wij de handtekening gezet onder de intentieovereenkomst om samen met de gemeente Asten, provincie Noord-Brabant, de Ruimte voor Ruimte CV en bewoners en ondernemers in Asten-Heusden de uitkomst van het pilotproject ‘gebiedsgerichte aanpak leegstand buitengebied Asten’ te gaan realiseren.

In de pilot zijn wij er in geslaagd om met de Gemeente Asten beweging te krijgen in het buitengebied. Wij zijn trots dat de aanpak die wij als Pouderoyen Compagnons samen met de collega rentmeesters van Aelmans Adviesgroep hebben geïntroduceerd succesvol is. Samen met de eigenaren van locaties in het buitengebied zijn nieuwe financiële perspectieven ontstaan door het maken van slimme combinaties van ambities, middelen en ontwikkelruimte. Zowel vrijkomende bedrijfslocaties (vab’s), overbelaste burgerwoningen als agrarische bedrijven met toekomstperspectief zijn onderdeel van de puzzel.
Nu ook de provincie wil meewerken om knelpunten in Asten-Heusden op te lossen komt alles in een stroomversnelling. ,,Wij denken nu in oplossingen en niet in problemen”, aldus een van de deelnemende eigenaren.


Meer informatie?
Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts PDEng 06 - 21 24 21 06
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu harm.arts@pouderoyen.nl

Auteur:
Harm ArtsPouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding