‹ Terug naar het overzicht

RO-middag 25 april a.s. te Baexem wordt verplaatst naar 21 mei a.s.

Het aantal inschrijvingen voor de RO-middag van 25 april a.s. in Baexem is lager dan voorgaande jaren. Een aanwijsbare reden is het feit dat de middag plaatsvindt tijdens de meivakantie. Dit maakt dat met name Limburgse relaties, die elk jaar aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, hebben aangegeven dat ze het jammer vinden dat de middag in hun vakantie valt en zij er om die reden niet bij kunnen zijn.

Wij hebben dit in overweging genomen en besloten om de geplande RO-middag van 25 april a.s. in Baexem niet door te laten gaan en de middag te verplaatsen naar dinsdag 21 mei a.s.Dit om al onze relaties de kans te geven aanwezig te zijn bij de jaarlijkse update van actuele onderwerpen in het fysieke domein. 

Mensen die zich reeds hebben aangemeld, zijn persoonlijk geïnformeerd.

De RO-middag te Nijmegen vindt ongewijzigd plaats op donderdag 9 mei 2019.

Inschrijven voor de RO-middag van Baexem kan via deze link.


Meer informatie?
Mevr. mr. E.M. (Emmy) Hendriksen 06 - 14 31 07 43
Adviseur ruimtelijke ordening emmy.hendriksen@pouderoyen.nl


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding