‹ Terug naar het overzicht

Veranderingen omgevingsrecht

Per 1 november a.s. verandert het omgevingsrecht door wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Belangrijke veranderingen hebben betrekking op het vergunningvrij bouwen en gebruiken in het achtererfgebied, het (tijdelijk) gebruiken en mogelijkheden om af te wijken met de zogenaamde “kruimellijst”. De nieuwe regels beogen knelpunten weg te nemen, maar dit leidt niet in alle gevallen tot een verruiming van de vergunningvrije mogelijkheden. Met name bij bedrijfswoningen worden de mogelijkheden voor het vergunningvrije bouwen beperkt. Ook is het niet altijd even makkelijk om te beoordelen hoeveel er vergunningvrij mogelijk is. De mogelijkheden die met de “kruimellijst” worden geboden, zijn wel enorm verruimd. Het is daarmee in meer gevallen mogelijk om met een korte procedure af te wijken van het bestemmingsplan.

Vergunningvrij bouwen en gebruiken

De regels voor vergunningvrij bouwen worden ingrijpend aangepast. Deze wijzigingen worden 1 november van kracht. Waar voor (ver)bouwen meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, is dit niet altijd noodzakelijk. Graag brengen wij u kort op de hoogte van de belangrijkste nieuwe spelregels voor vergunningvrij bouwen en gebruiken. Lees meer.

Verruiming in kruimellijst voor eenvoudige bestemmingsplanafwijking

De mogelijkheden om via de reguliere Wabo-procedure af te wijken van het bestemmingsplan zijn in tegenstelling tot het omgevingsvergunningvrij bouwen wel enorm verruimd. Ook kunnen nu meer activiteiten, eenvoudiger en voor een langere duur met een tijdelijke vergunning worden vergund. Om u van dienst te zijn hebben we de belangrijkste veranderingen voor u in beeld gebracht. Lees meer.


Meer informatie?

Auteur:
Bernadette van den HoekPouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding