RO-info

Wederom zeer geslaagde RO-middagen

Op 26 januari in Nijmegen en op 2 februari in Baexem organiseerde Pouderoyen Compagnons, in samenwerking met ROM adviseurs Baexem, de eerste reeks van onze jaarlijkse RO-middagen (de volgende staat in het najaar gepland).

Meer informatie »


RO-middag: De Omgevingswet donderdag 26 januari en donderdag 2 februari

Op donderdagmiddag 26 januari en donderdagmiddag 2 februari organiseert Pouderoyen Compagnons in samenwerking met Aelmans ROM twee ro-middagen over de Omgevingswet. Op 26 januari vindt de ro-middag plaats in Nijmegen en op 2 februari in Baexem.

Meer informatie »


RO-middag: voorkom leegstand, door goed rentmeesterschap

Stedenbouwkundig adviesbureau Pouderoyen Compagnons organiseert, in samenwerking met Aelmans Ruimte Omgeving & Milieu in januari 2016 een tweetal RO-middagen. Het thema van deze middagen is “voorkom leegstand door goed rentmeesterschap”.

Meer informatie »


Huisvesting in buitengebieden

Als bureau organiseren wij met enige regelmaat informatiemiddagen voor onze vaste relaties. Deze zomer doen we het enigszins anders: wij willen graag onze RO- kennis blijven delen en samen met onze klanten en relaties zoeken naar antwoorden op juridisch/planologische en vormgevende aspecten om onze leefomgeving duurzaam in te richten en te kunnen gebruiken.

Meer informatie »


RO thema-middag 9 december 2014

Zoals we reeds in onze nieuwsbrief hebben aangekondigd, willen wij u ook dit najaar van de recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening op de hoogte stellen. Dit doen we tijdens onze RO thema-middag. Deze middag staat gepland op dinsdag 9 december 2014.

Meer informatie »


Veegplan

Het moderne bestemmingsplan reguleert de bestaande situatie en laat vaak slechts beperkt ontwikkeling toe. Voor particuliere initiatieven is vaak een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Veel gemeenten maken daarbij gebruik van het zgn. veegplan: een of twee keer per jaar veegt de gemeente alle initiatieven bij elkaar. De initiatiefnemers worden gevraagd hun gewenste ontwikkeling te onderbouwen; de gemeente toetst en neemt de ontwikkeling op het veegplan: dit is een partiële herziening waarin de initiatieven gezamenlijk zijn op genomen.

Meer informatie »


Bijeenkomst: 'De veranderende markt'

Donderdagmiddag 23 januari jl. hebben wij weer onze vertrouwde RO-middag voor opdrachtgevers gehouden. Het was ‘volle bak’; 32 deelnemers hadden zich opgegeven. Voornamelijk gemeenten, en een enkele projectontwikkelaar/adviseur waren onze geïnteresseerde toehoorders.

Meer informatie »Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding