Werkveld - Landschapsarchitectuur

Detachering à la Carte

Stel, u hebt op korte termijn behoefte aan professionele ondersteuning van/aan de afdeling ruimtelijke ordening.

Detachering lijkt een goede oplossing. Maar: u hebt geen goed zicht op de taken en de omvang van het werk. Het kan zijn dat er volstaan kan worden met 1 dag detachering van bijvoorbeeld een jurist, voor een periode van 3 weken. Incidenteel kan een uitbreiding van het aantal dagen noodzakelijk kan zijn of na 3 weken is er toch behoefte aan verlenging van de termijn.

Wij bieden u de mogelijkheid van flexibele detachering aan: Detachering à la Carte. U bepaalt per tijdsvak (per week? ) hoeveel ondersteuning u nodig heeft en voor welke taken. Wij bepalen in overleg wie hiervoor kan worden ingezet en maken afspraken over het uurtarief.

Deze à la Carte aanpak heeft als voordelen:

 • Zelf vaststellen van de periode waarop de detachering betrekking heeft.
 • Flexibele inzet per week of maand afhankelijk van werkzaamheden.
 • Keuze uit verschillende r.o.professionals met ruime ervaring en eigen specialismen.
 • Mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Pouderoyen Compagnons.
 • Mogelijkheden invulling op (zeer) korte termijn (‘u belt, wij komen’);
Meer informatie?
Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts PDEng 06 - 21 24 21 06
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu harm.arts@pouderoyen.nl
 
Bekijk het hele team van Landschapsarchitectuur ›
 • Begeleiding en advisering groen, openbare ruimte en beeldkwaliteit
 • Begraafplaatsen
 • Bouwplanbegeleiding
 • Detachering à la Carte
 • Groenstructuurplan
 • Infrastructuur en parkeren
 • Inrichtingsplan
 • Landgoederen
 • Landschappelijk advies
 • Landschappelijke inpassing
 • Landschapsbeleidsplan
 • Landschapsplan
 • Landschapsvisie
 • Sport en recreatieterreinen
 • Tuinen, erven en parken


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding