Werkveld - Milieu

Akoestisch onderzoek

Voor het realiseren van een goede leefomgeving worden eisen gesteld aan de toelaatbare en acceptabele geluidsniveaus als gevolg van de gewenste ontwikkeling of vanuit de omgeving. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan een akoestisch onderzoek verkeerslawaai,  spoorweglawaai of industrielawaai nodig zijn.

Pouderoyen Compagnons is op dit vakgebied sterk in het leveren van maatwerk. Daarbij maakt het ons niet uit of er sprake is van relatief gemakkelijke vraagstukken of meer complexe situaties. Wij denken met u mee en leveren op maat gemaakte rapportages voor zowel veranderingen met een grote ruimtelijke impact op de omgeving als voor de realisatie van een enkele woning

Meer informatie?
Mevr. J.A.M. (Janine) Goertz-Habets 06 - 13 16 15 01
Adviseur geluid janine.goertz@pouderoyen.nl
 
Bekijk het hele team van Milieu ›
 • Akoestisch onderzoek
 • Archeologie
 • Begeleiding en advisering milieuonderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Detachering à la Carte
 • Externe veiligheid
 • Flora en fauna
 • Luchtkwaliteit
 • Milieueffectonderzoeken
 • Milieuzonering en ruimtelijke ontwikkeling
 • Natuurbeschermingswet en Natura2000
 • Quick scan milieu
 • Verkeer en parkeeronderzoek
 • Watertoets


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding