Werkveld - Milieu

Bodemonderzoek

De Wet bodembescherming stelt regels om de bodem en grondwater te beschermen. Daarnaast worden de sanering van verontreinigde bodem en grondwater door middel van deze wet geregeld. Bij stedenbouwkundige of landschappelijke ontwikkelingen en in kader van ruimtelijke ordening dienen veelal bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Bodemonderzoeken worden uitgevoerd volgens een vaststaand protocol (NEN). Hierin staat de onderzoeksstrategie beschreven en worden de stoffen vermeld waarnaar minimaal onderzoek moet worden verricht. Tevens zijn er richtlijnen opgesteld met bijbehorende protocollen waarin de kwaliteitseisen van onderzoek, sanering en evaluatie zijn beschreven. Dit zijn de Beoordelingsrichtlijnen of kortweg BRL's.

Van betrekkelijk eenvoudig onderzoek tot begeleiding bij de uitvoering van een omvangrijk saneringsproject. Onze adviseurs verzorgen alle formaliteiten en dragen zorg voor een correcte uitvoering. Waar nodig werken zij samen met collega's om een fullservice dienstverlening voor aannemer, ontwikkelaar, overheid of particulier te leveren

Wij zijn u graag van dienst bij:

 • Bodemonderzoek
 • Historisch onderzoek
 • Bouwstoffenbesluit
 • BRL SIKB 1000 (protocol 1001 en 1002) - cert.
 • BRL SIKB 2000 (protocol 2001, 2002 en 2018) - cert.
 • BRL SIKB 6000 (protocol 6001) - cert.
 • BSB/- nulsituatie onderzoek
 • Geotechnische onderzoeken
 • Begeleiding bodemsanering
 • ISO 9001 - cert.
 • Onderzoeken i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit
 • Projectbegeleiding en -advisering
 • Saneringsonderzoeken en -plannen
 • SC 540 - cert.
 • Uitvoering milieuboringen
 • Uitvoering/advisering asbestinventarisaties
 • Uitvoering/advisering geotechnische onderzoeken
 • VCA* - cert.
 • Verkennend en nader onderzoek
 • Asbestonderzoek in grond en puin
 • Asbestinventarisaties
Meer informatie?
Dhr. G.A.P. (Guido) Hamers 06 - 53 22 63 85
Adviseur bodem guido.hamers@pouderoyen.nl
 
Bekijk het hele team van Milieu ›
 • Akoestisch onderzoek
 • Archeologie
 • Begeleiding en advisering milieuonderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Detachering à la Carte
 • Externe veiligheid
 • Flora en fauna
 • Luchtkwaliteit
 • Milieueffectonderzoeken
 • Milieuzonering en ruimtelijke ontwikkeling
 • Natuurbeschermingswet en Natura2000
 • Quick scan milieu
 • Verkeer en parkeeronderzoek
 • Watertoets


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding