Bedrijfsprofiel

Pouderoyen Compagnons is een multidisciplinair bureau op het gebied van stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening en milieu. Als bureau zijn wij betrokken bij ruimtelijke opgaven en geven wij vorm aan stad en land. Op basis van een heldere communicatie en als raadgever en rechterhand van onze opdrachtgevers zoeken wij naar de optimale oplossing en zetten ideeën om in concrete plannen.

In combinatie met de beschikbare kennis binnen de verschillende vakgebieden, is een integraal doordachte planopzet verzekerd. Pouderoyen Compagnons draagt zorg voor de totstandkoming en levering van uiteenlopende adviezen, planvormen, onderzoeken, visies en regelingen. Met passende diensten en producten wordt maatwerk geleverd, dat direct aansluit op de vraag en wensen van de opdrachtgever.

Pouderoyen Compagnons is sinds 2013 een zelfstandig onderdeel van Aelmans Adviesgroep.

Geschiedenis

Architect en stedenbouwkundige ir. Cees Pouderoyen (1912-1993) was de grondlegger van het huidige Pouderoyen Compagnons. Hoewel hij aanvankelijk in de traditie van de Delftse School werkt, ontwikkelt hij zich later tot toonaangevend architect binnen de Bossche School. Samen met mensen als M.J. Granpré Molière en P. Verhagen wordt hij gerekend tot pioniers van de moderne stedenbouw.

Pouderoyen werkt in de oorlogsjaren aan de inrichting van de Noordoostpolder en met name aan de stedenbouwkundige opzet van een aantal dorpen. Daarnaast verwerft hij landelijke bekendheid met de wederopbouwplannen voor onder meer Rhenen, Groningen en Hengelo. Op grond van de hoge kwaliteit van deze plannen vestigt de als architect opgeleide Pouderoyen dan definitief zijn naam als stedenbouwkundige.

Pouderoyen Compagnons in de Latijnse School

De 12 apostelen op de Latijnse School
Vanaf 1975 is bureau Pouderoyen Compagnons gevestigd in de Oude Latijnse School te Nijmegen; een heel bijzondere plek aan de voet van de Sint Stevenskerk. Na anderhalf jaar van restaureren en schoonmaken werden op 29 november 2016 negen van de twaalf apostelbeelden weer op hun plek aan de gevel geplaatst. Een mooi moment om kort een beeld te schetsen van deze bijzondere gevel.

De gevel van de Latijnse School
De pronkgevel, in baksteen opgetrokken en ontworpen door bouwmeester Herman van Herengrave, kondigde in het midden van de 16de eeuw de nieuwe tijd en stijl aan. De late gotiek uit zich in de terug liggende vensternissen van de bovenverdieping, in de driepassen van de benedenverdieping en in de spitsboog omlijsting van het stadswapen boven de ingang. De renaissance laat zich zien in de profilering, decoratieve versieringen en de horizontale gevelband, die de twee verdiepingen scheidt.

De beelden en teksten op de gevel
Het meest opvallende onderdeel van de gevel zijn de apostelbeelden op de eerste verdieping. De beelden stellen, vanuit het oosten gezien, achtereenvolgens voor: Philippus, Bartholomeus, Matthias, Jacobus, Andreas, Paulus, Petrus, Johannes, Simon, Thomas, Mattheus en Thaddeus.

Boven de ingang van het pand staan de vier kerkvaders: Ambrosius, Gregorius, Augustinus en Hieronymus. Onder de apostelen staan de Tien Geboden in het Latijn genoteerd. Boven de entree deur staat de tekst: “Onderzoek jezelf vóór het oordeel”. Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding