Werkveld - Planontwikkeling

Planontwikkeling

Beleid, regelgeving, bestaande functies en de maatschappelijke beleving van de leefomgeving  zorgen dat deze gebruiksruimte schaars is. Ruimtelijke ontwikkelingen vragen dan ook om maatwerkoplossingen. Pouderoyen Compagnons begeleidt en adviseert particulieren, bedrijven en (semi)overheden over ruimtelijke en milieukundige projecten op het gebied van werken, wonen, recreëren, landschap en natuurontwikkeling in het landelijk gebied.

Met betrokkenheid en verstand van zaken leveren wij maatwerk wat leidt tot succesvolle projecten. Pouderoyen Compagnons levert een creatieve en professionele aanpak. Dit doen wij door binnen ons bedrijf en in ons netwerk de juiste informatie en disciplines samen te brengen.

Wij zijn u graag van dienst bij:

  • Gebieds- en locatieontwikkeling
  • (Her)ontwikkeling onroerend goed
  • Ruimte voor Ruimte-ontwikkelingen,
  • Landgoedontwikkelingen
  • Landschapsinvesteringsregeling en kwaliteitsverbetering
  • Bedrijfsontwikkelingen en -verplaatsingen
  • Locatie en duurzaamheidsonderzoek
  • Natuurontwikkeling en compensatie
Meer informatie?
Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts PDEng 06 - 21 24 21 06
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu harm.arts@pouderoyen.nl
 
Bekijk het hele team van Planontwikkeling ›


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding