Buitengebied Lingewaard

Voor het buitengebied, inclusief het glastuinbouwgebied, van de gemeente Lingewaard is een actualiserend bestemmingsplan opgesteld.

Het buitengebied van de gemeente Lingewaard bestaat uit zeer diverse gebieden, zoals de komgronden, de oeverwallen en de dijkzone. Per gebied is een specifieke bestemming opgenomen. Tevens is in dit buitengebied een glastuinbouwontwikkelingsgebied gelegen. Om ervoor te zorgen dat dit gebied efficiënt wordt ingericht is er in de Ruimtelijke Verordening Gelderland tevens een ‘extensiveringsgebied glastuinbouw’ aangewezen.

Specifieke onderwerpen die in dit bestemmingsplan aan bod komen, zijn bedrijfsbeëindiging van glastuinbouwbedrijven, burgerwoningen in relatie tot glastuinbouw, plattelandswoningen, spuitzones, veldschuren, grotere bijgebouwen, bescherming van landschapswaarden. 

Meer informatie?
Mevr. mr. E.M. (Emmy) Hendriksen 06 - 14 31 07 43
Adviseur ruimtelijke ordening emmy.hendriksen@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:
Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding