Ruimte voor ruimte ontwikkeling Budel

In ruil voor de sloop van de varkensstallen mag aan de rand van Budel een ruimte voor ruimte woning worden gerealiseerd.

Het plan voorziet in realisering van een ruimte voor ruimte woning in ruil voor de sloop van de voormalige varkensstallen op een veehouderijlocatie, waar een akkerbouwbedrijf wordt voortgezet. Pouderoyen compagnons heeft de vereiste landschappelijke inpassing alsmede de noodzakelijke milieutechnische onderzoeken en vervolgens de planologische borging in het bestemmingsplan verzorgt.

Meer informatie?
Dhr. ir. G.P.A (Geert) Willems 024 - 322 45 79
Adviseur ruimtelijke ordening geert.willems@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding