Uitbreiding melkveehouderijlocatie Neerkant

In het buitengebied van Deurne wordt uitbreiding van een veehouderij locatie gefaciliteerd door vormverandering en vergroting van het bouwvlak.

Het plan voorziet in een vormverandering en uitbreiding van een agrarisch bouwvlak van een melkveehouderij, waardoor een extra rundveestal kan worden opgericht binnen de provinciale randvoorwaarden (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij), Pouderoyen compagnons heeft de vereiste landschappelijke inpassing alsmede de planologische borging in het bestemmingsplan verzorgt.

Meer informatie?
Dhr. ir. G.P.A (Geert) Willems 024 - 322 45 79
Adviseur ruimtelijke ordening geert.willems@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding