Zonnepanelenpark gemeente Deurne

Aan de rand van de kern Deurne wordt in een groene omgeving een zonnepanelenpark gerealiseerd.

Het plan voorziet in een herontwikkeling van een gebied, waarmee bij wordt gedragen aan de opwekking van duurzame energie. In het project kan door inwoners van de gemeente worden geparticipeerd. Het gebied krijgt een groene uitstraling, waarbinnen het bestaande terrein van de ijsbaan ook een nieuwe plaats krijgt. Pouderoyen compagnons heeft in opdracht van EnergyPort Peelland de landschappelijke vormgeving van het 11 ha grote terrein ontworpen alsmede de planologische borging in het bestemmingsplan verzorgt.

Meer informatie?
Dhr. ir. G.P.A (Geert) Willems 06 - 58 75 13 76
Adviseur ruimtelijke ordening geert.willems@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding