Tweede herziening Bestemmingsplan Buitengebied Deurne

Met de vaststelling van de 2e bestuurlijke lus is de tweede herziening van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Deurne volledig onherroepelijk.

Het plan voorziet in een actuele juridisch planologische regeling voor het gehele buitengebied van de gemeente Deurne, waarbij naar aanleiding van de uitspraak van Raad van State middels een bestuurlijke lus enkele wijzigingen in het eerder vastgestelde bestemmingsplan zijn gerealiseerd. 

Meer informatie?
Dhr. ir. G.P.A (Geert) Willems 024 - 322 45 79
Adviseur ruimtelijke ordening geert.willems@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding