Stedenbouwkundige visie uitbreiding Ravenstein

De Dorpsraad Ravenstein heeft Pouderoyen Compagnons gevraagd om een stedenbouwkundige quickscan uit te werken waarin de mogelijkheden voor uitbreiding van Ravenstein worden onderzocht.

In Ravenstein wordt voor de komende jaren een woningbouwopgave ingevuld die momenteel nog bestaat uit ca. 100 woningen. Echter voor de periode daarna zal er zeer waarschijnlijk ook nog een behoefte zijn aan meer woningen. De quickscan is een zoektocht naar mogelijke uitbreidingslocaties, waar in kleinere of grotere omvang woningbouw mogelijk is, aansluitend bij het bestaande stedelijk gebied.

Deze vraagstelling is ingegeven door de dorpsraad Ravenstein, die met de gemeente en de inwoners het gesprek hierover aan is gegaan. Het onderzoek en de presentatie aan de dorpsbewoners vormen het startpunt voor verdere discussie over de toekomst van Ravenstein.

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding