Visueel Ruimtelijke Analyse Windpark Egchelse Heide

Windpark Egchelse Heide is een initiatief van drie Egchelse agrariƫrs die samen met Aelmans Adviesgroep, Green Trust en de Coƶperatie Peel Energie een samenwerkingsverband vormen. Het voornemen is om in het buitengebied van Egchel, Panningen en Beringe een windpark van vijf windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen te realiseren.

Pouderoyen Compagnons heeft met een Visueel Ruimtelijke Analyse inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke gevolgen van het windpark op verschillende schaalniveaus zijn. Daarbij worden maatregelen benoemd die de inpassing/plaatsing kunnen verbeteren, zowel op korte als langere termijn. Te denken valt aan projectgerichte maatregelen zoals situering van (bijbehorende) bebouwing, uitstraling en terreininrichting maar tevens niet-project gerelateerde maatregelen, zoals landschappelijke inpassing en een kwaliteitsverbetering van het omliggende landschap.

Op 18 september 2017 is door het College van B&W van de gemeente Peel en Maas geoordeeld dat er door Windpark Egchelse Heide in principe voldaan kan worden aan de eisen die in dit kader gesteld worden en dat het project dus in aanmerking komt voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Op 5 maart 2018 is de vergunning definitief verleend.

Meer informatie?
Dhr. ir. G. (Gijs) van der Sman 06 - 27 53 35 86
Stedenbouwkundige gijs.vd.sman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding