Landschappelijke inpassing aardappelbewaarplaats Cadier en Keer

Het agrarisch bedrijf aan de Einderweg te Cadier en Keer wordt uitgebreid met een aardappelbewaarloods. Vanwege het waardevolle omliggend landschap dient de nieuwbouw te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

Pouderoyen Compagnons heeft daartoe een landschappelijke inpassing voor het volledige terrein opgesteld. De beperkte ruimte op het perceel, de logistieke afwikkelingen op het terrein en de aanwezigheid van een gastransportleiding maken de inpassing tot een complexe opgave. Daarnaast ligt het perceel in het waardevolle Zuid-Limburgse landschap en dienen de aanwezige landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk behouden te blijven en of te worden gecompenseerd met de aanleg van passende landschapselementen.

Het project is momenteel in uitvoering.

Meer informatie?
Dhr. ir. G. (Gijs) van der Sman 06 - 27 53 35 86
Stedenbouwkundige gijs.vd.sman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding