Landschapsanalyse en landschapsplan paardenhouderij Banholt

Nabij het dorp Banholt (Eijsden-Margraten) ligt een agrarisch bedrijf met een rundvee- en paardenhouderij. Het voornemen op onderhavige locatie betreft een uitbreiding van de paardenhouderij door de oprichting van een rijhal met stallen.

Alvorens de projectprocedure (uitgebreide procedure) wordt gestart, is het van belang om een landschapsplan voor het perceel uit te werken en te verbeelden. Pouderoyen Compagnons heeft een landschapsplan opgesteld waarin de huidige ruimtelijke context wordt beschreven en de optimale plaatsing van de rijhal middels een locatiestudie bepaald wordt. De voornaamste opgave betrof echter het opstellen van een goede landschappelijke inpassing van de rijhal en het omliggend erf. Hierbij werd extra aandacht gegeven aan het zoveel mogelijk in stand houden en mogelijk versterken van de aanwezige kernkwaliteiten van het Zuid-Limburgse cultuurlandschap.

Meer informatie?
Dhr. ir. G. (Gijs) van der Sman 06 - 27 53 35 86
Stedenbouwkundige gijs.vd.sman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding