De stedenbouwkundige expertise van Pouderoyen Compagnons

Pouderoyen Compagnons heeft ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, met een balans tussen enerzijds stedenbouw en landschap, en anderzijds planologie en ruimtelijke ordening. Vanuit de brede kennis van deze werkvelden, begeleiden wij stedenbouwkundige visies en ontwerpopgaven vanaf het eerste idee tot aan de realisatie.

Pouderoyen Compagnons vervaardigt stedenbouwkundige visies op verschillende schaalniveaus: toekomstvisies, ontwikkelingsvisies en structuurvisies. Een visie vormt het instrument om ideeën te mobiliseren, potenties te verbeelden en keuzes af te wegen, met als doel overeenstemming te bereiken over de ruimtelijke strategie voor het plangebied. Door vooraf richting te geven aan de mogelijke verandering van een locatie, wordt een basis gelegd voor toekomstige initiatieven. Of het nu gaat om ruimtelijke ontwikkelingen in centrumlocaties, dorpsranden of in de hele gemeente, Pouderoyen Compagnons heeft een heldere blik op de opgave en een passend antwoord op de vraag.

Pouderoyen Compagnons heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van stedenbouwkundige ontwerpopgaven. De vertaling van een stedelijk programma in een ruimtelijk beeld is bij ons in vertrouwde handen. Zowel bij uitbreidingsplannen als bij herstructurering zijn wij op zoek naar het evenwicht tussen de bestaande omgeving en de dynamiek van de verandering.

Binnen ontwerpopgaven zijn wij betrokken bij de verschillende stappen in het proces, vanaf de start in de initiatieffase tot en met de detaillering van het definitieve ontwerp. Wij geloven in de kracht van de verbeelding, maar hechten minstens zoveel waarde aan de maatschappelijke en financiële haalbaarheid van het ontwerp. Daarnaast adviseren wij opdrachtgevers over uiteenlopende ruimtelijke vraagstukken, zoals beoordeling van stedenbouwkundige ontwerpen en bouwplannen, bouwplanbegeleiding en beeldkwaliteit.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding