Abdij Lilbosch / Livar Experience Centre

In de Cittaslow Gemeente Echt-Susteren wordt de Abdij Lilbosch uitgebreid met een uniek ‘Livar Experience Centre’ ter promotie van het Limburgse Kloostervarken. Pouderoyen Compagnons heeft het bestemmingsplan, landschapsplan, landschapsinpassingsplan en onderzoeken samen met partners gerealiseerd.

De Abdij Lilbosch breidt haar veehouderij- en akkerbouwactiviteiten uit en verbindt hieraan een totaalconcept rondom het Limburgse Kloostervarken in de nabijheid van Abdij Lilbosch, waar de oorsprong van het Limburgs Kloostervarken is gelegen.

Het Limburgs Kloostervarken heeft mogelijkheden voor uitloop en weidegang en een ‘beter leven kenmerk 3’ erkenning van de dierenbescherming. Het Limburgs Kloostervarken wordt gevoerd met streekeigen Limburgse granen, waardoor een fijne dooradering van goede vetten ontstaat die smaak geeft aan het product.

Het Livar Experience Centre is gericht op het laten zien en ervaren van de hele keten van het Livarvarken aan professionals en bezoekers. Het bestaat, naast de bestaande kloosterboerderij bij de Abdij Lilbosch, die onlosmakelijk verbonden is aan het totaalconcept, uit de volgende drie onderdelen:

  • Het Livar Bezoekerscentrum met een training- en lesruimte, informatiecentrum, horeca (keuken met proeflokaal), ruimte voor kookworkshops, ondersteunende kleinschalige verkoop.
  • Livar Boerderij waar het varken wordt opgefokt en een goed leven heeft.
  • Livar Vleesatelier, waartoe de slachterij en vleesverwerking behoort en waar de bezoeker kan kennismaken met de diervriendelijke wijze van de laatste fases van het Livar-varken (o.a. is hier ook een workshopruimte).

Pouderoyen Compagnons begeleidt deze innovatieve ontwikkeling door realisatie van het bestemmingsplan, landschapsplan, landschapsinpassingsplan en onderzoeken samen met partners vanuit de Aelmans Adviesgroep, Bureau Stedelijke Planning en Ton Coonen architecten.

Het ontwerp bestemmingsplan zal vrijdag 30 november a.s. raadpleegbaar zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie?
Dhr. mr. M.A. (Maarten) Koopman 06 - 45 74 58 19
Jurist ruimtelijke ordening maarten.koopman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding