Bestemmingsplan buitengebied Drimmelen

Op 13 maart 2014 is het bestemmingsplan buitengebied en de structuurvisie landschappelijke kwaliteit buitengebied unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Het plangebied betreft het volledige buitengebied van de gemeente, met uitzondering van de Biesbosch en de bedrijventerreinen

De gemeente Drimmelen heeft de bestemmingsplannen voor haar buitengebied integraal herzien. Aanleiding hiervoor is dat de geldende bestemmingsplannen op leeftijd zijn, onderling verschillen in opzet en vaak niet meer aansluiten op de feitelijke situatie en het huidige beleid. 

Met de herziening beschikt de gemeente weer over een uniform, actueel en samenhangend beleidskader  voor het buitengebied. Naast een ‘conserverend’ karakter biedt de integrale herziening van het bestemmingsplan ook ruimte voor ontwikkeling via flexibiliteitsbepalingen.

Specifieke onderwerpen die in dit bestemmingsplan aan bod komen zijn: landbouw, nieuwe economische dragers (neventakken, omschakeling), niet-agrarische bedrijvigheid, recreatie en toerisme, wonen, kwaliteitsverbetering in het buitengebied.

Gelijktijdig met het bestemmingsplan is een structuurvisie landschappelijke kwaliteit buitengebied vastgesteld.

In verband met de dynamiek van het proces is naast de opstelling van het plan de gemeente tevens ontzorgt bij de begeleiding van de planprocedure.

Meer informatie?
Dhr. mr. M.A. (Maarten) Koopman 06 - 45 74 58 19
Jurist ruimtelijke ordening maarten.koopman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding