Structuurvisie buitengebied Drimmelen

Pouderoyen heeft in opdracht van de gemeente Drimmelen de Structuurvisie buitengebied Drimmelen opgesteld. Op 13 maart 2014 is de structuurvisie landschappelijke kwaliteit buitengebied unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

De structuurvisie bevat, als uitwerking van regionale werkafspraken, een werkwijze voor kwaliteitsverbetering van het landschap bij nieuwe ruimtelijke projecten in het buitengebied. Dit zijn zowel projecten  die op grond van het bestemmingsplan buitengebied kunnen worden gefaciliteert, als buitenplanse projecten die vallen binnen de kaders van de provinciale Verordening Ruimte. De status van een structuurvisie maakt het mogelijk om in het kader van kwaliteitsverbetering bij een ruimtelijke ontwikkeling een afdracht te verlangen in een reserve voor landschappelijke inpassing. Dit laatste is veelal aan de orde bij grootschalige ontwikkelingen of bij ontwikkelingen waarbij op locatie de ruimte voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing ontbreekt.

Meer informatie?
Dhr. mr. M.A. (Maarten) Koopman 06 - 45 74 58 19
Jurist ruimtelijke ordening maarten.koopman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:
Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding