Herbestemming voormalig mobilisatiecomplex, Alverna

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is een bestemmingsplan en een duurzaamheidsbeoordeling opgesteld voor een voormalig mobilisatiecomplex, met het concept van Cradle-to-Cradle als uitgangspunt.

Ten behoeve van de herontwikkeling van een voormalig mobilisatiecomplex (MOB) is door de Dienst Landelijk Gebied een plan gemaakt. Het MOB-complex ligt in de EHS, de opgave betrof beperkte roodontwikkeling en versterking van de aanwezigenatuurwaarden in combinatie met mogelijkheden voor kleinschalige recreatie. Pouderoyen is verzocht om naast een bestemmingsplan, een duurzaamheidsbeoordeling te maken waarin nadrukkelijk het Cradle-to-Cradle (C2C) concept isbetrokken.

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding