Landschappelijke inpassing boerenerf, Boskant Wijchen

Op een voormalig agrarisch perceel worden twee karakteristieke woningen zo gesitueerd dat beide een twee-eenheid (boerenerf) vormen.

Het vrijkomen van agrarische bebouwing in de gemeente Wijchen is aanleiding voor een ruimtelijke opwaardering van de omgeving terplaatse. Op het perceel worden twee karakteristieke woningen zo gesitueerd dat beide een twee-eenheid (boerenerf) vormen. De woningen zijn georiënteerd op een gemeenschappelijk element in de vorm van een kleine boomgaard. De percelen zijn verder ingepast met streekeigen erfbeplanting zoals houtsingels, hagen en solitaire bomen.

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding