Analyse Elzenweg, Beek

Analyse van een verwilderd stuk beekdal, waarna een plan is opgesteld voor de herwaardering van het erfgoed en de ecologie.

Het plangebied betrof een verwilderdstuk beekdal, waar wasserijen (19e eeuw), een openluchtbad (vroeg 20e eeuw), een forellenkwekerij (na WOII) en een restaurant waren gevestigd. Met de analyse zijn de aanwezige waarden/kwetsbaarheden in kaart gebracht. Hierna is aangegeven hoe erfgoeden ecologie herwaardering konden krijgen. Met de realisatie van een riant woonhuis wordt het gestelde doel bereikt: herstel van hydrologische, ecologische en cultuurhistorische waarden. Het bestemmingsplan vormt een borging van de te rehabiliteren waarden.

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding