Stedenbouwkundig plan De Geest, Ubbergen

In opdracht van V.O.F. De Geest en de gemeente Ubbergen is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor een nieuw en uniek woongebied.

De Geest is gelegen op de stuwwalhelling en is een binnenstedelijk verstild gebied binnen de kern Beek. Het gebied herbergt een aantal bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Centraal in de planvorming staat het streven om het unieke karakter van het gebied te bewaren en te versterken. Dit is mogelijk door o.a. het hanteren van een lage bebouwingsdichtheid, het handhaven van karakteristieke panden (monumenten) en het respecteren van het opgaande groen en de begraafplaats.

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding