Inrichtingsplan Wientjesvoort-Zuid

Het plan voor Wientjesvoort-Zuid behelst een transformatie van een camping naar een hoogwaardig park met recreatiewoningen. Tevens worden de landschappelijke kwaliteiten van het gebied teruggebracht en versterkt.

Het recreatiepark maakt onderdeeluit van landgoed Wientjesvoort. Dit wordt ruimtelijk herkenbaar gemaakt door in het plangebied een landgoedkarakter te realiserenen het terrein meer uitstraling naar zijn omgeving toe te geven, waarbij met name landschappelijk aansluiting gezocht wordt bij Huis Wientjesvoort, de Baaksche Beek en het omringende agrarische dekzandlandschap.

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding