Bestemmingsplan kern Bodegraven

In opdracht van de gemeente Bodegraven is een bestemmingsplan voor de gehele kern opgesteld. Met het bestemmingsplan wordt voor Bodegraven een actueel en consistent planologisch regime verkregen

Naast een uniforme beheersregeling zijn diverse ontwikkelingen, het gemeentelijke beleid (o.a. de centrumvisie) en een helder, toetsbare regeling voor de molenbiotoop opgenomen. Waardevolle structuren hebben een specifieke regeling gekregen. Door middel van een stedenbouwkundige visie is een regeling vooruitbreiding van de hoofdbouwmassa verbeeld.

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding