Locatie en bedrijfsontwikkeling productiegerichte paardenhouderij

Namens een opdrachtgever heeft Pouderoyen de locatieontwikkeling begeleid om een glastuinbouwlocatie om te vormen tot een paardenhouderij en woonlocatie.

Nadat het glastuinbouwbedrijf als gevolg van een storm is beschadigd is de herontwikkkeling en schaalvergroting van het bedrijf onderzocht. Als gevolg van de ligging, solitair in een landschappelijk waardevol buitengebied, is dit niet haalbaar geacht. Om die reden is samen met de opdrachtgever een nieuwe invulling van de bedrijfslocatie onderzocht. 

Het nieuwe plan maakt de ontwikkeling van een productiegerichte paardenhouderij mogelijk, waarbij de bedrijfsvoering wordt verbreed met overnachtingsmogelijkheden voor zowel klantgerelateerd bezoek als recreanten. Ook is een tweede bedrijfswoning afgesplitst en zelfstandig bestemd als wonen.

Pouderoyen heeft namens de opdrachtgever het proces begeleid, een landschapsplan en een bestemmingsplan opgesteld en digitaal aangeleverd. 

Meer informatie?
Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts PDEng 06 - 21 24 21 06
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu harm.arts@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding