Molenwijck-Zuid, Loon op Zand

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling heeft Pouderoyen Compagnons een stedenbouwkundig plan (inclusief uitwerking beeldkwaliteit) en bestemmingsplan opgesteld voor fase 3 en 4 van het woongebied Molenwijck-Zuid in de gemeente Loon op Zand.

De komende jaren worden hier circa 90 woningen gerealiseerd in aansluiting op het al bestaande woongebied Molenwijck-Zuid in het dorp Loon op Zand. Het stedenbouwkundig plan  laat zich door zijn opzet makkelijk faseren. Met het plan wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het faciliteren van de woningbehoefte in de kern Loon op Zand. In het plan wordt duidelijk ingespeeld op een groene overgang tussen het dorp en het buitengebied. Het bestemmingsplan is flexibel en maakt een gefaseerde bouw en een tussentijdse aanpassing van het woningbouwprogramma mogelijk. Dit maakt het mogelijk om tijdens de planperiode in te spelen op wensen vanuit de markt. 

Meer informatie?
Dhr. mr. M.A. (Maarten) Koopman 06 - 45 74 58 19
Jurist ruimtelijke ordening maarten.koopman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding