Bedrijventerrein Op Gen Hek, Voerendaal

Binnenkort gaat ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Op Gen Hek in procedure na een goed doorlopen vooroverleg en inspraakproces

Pouderoyen Compagnons heeft voor bedrijventerrein Op Gen Hek aan de A79 in Voerendaal het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, de landschappelijke inpassing en het bestemmingsplan uitgewerkt. 

Hiermee wordt, na goed overleg met partijen als Rijkswaterstaat en het waterschap, een bedrijfsontwikkeling mogelijk gemaakt die leidt tot een goede en representatieve kernafronding.  De gemeentelijke hoge ambitie voor wat betreft de dorpsafronding en een eigen beeldmerk aan de A79, passend in het Limburgse heuvellandschap, zijn vertaald naar een locatiespecifiek stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteit voor de bebouwde en groene ruimte. Deze complexe opgave heeft, door intensief samenwerken met de gemeente en ontwikkelaar BSU , geresulteerd in een hoog gewaardeerd plan, zo blijkt uit de recentelijk gehouden inspraak 

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding