Minicamping Bij Ons te Groesbeek

Uitbreiding mini-camping, inclusief beplantings- en beheerplan.

Voor een uitbreiding van het aantal standplaatsen van een bestaande mini camping alsmede een verbreding van hun aanbod (een ondergeschikte eetgelegenheid alsmede de mogelijkheid tot realisering van 4 recreatie appartementen) is door Pouderoyen Compagnons een bestemmingsplan opgesteld.

Zowel voor de aantrekkingskracht van de camping als voor de omliggende omgeving dient de uitbreiding goed landschappelijk te worden ingepast. Hiertoe is door Pouderoyen Compagnons tevens een beplantings- en beheerplan opgesteld, waarbij aansluiting is gezocht bij de situering van de bestaande camping in een boomgaard. Daarnaast is tevens de verlegging van de bestaande watergang op het campingterrein in het kader van het project Herinrichting Groesbeek van het waterschap Rivierenland en de gemeente Groesbeek ter plaatse in het plan meegenomen.

Aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied wordt voorkomen door kampeerrmiddelen en geparkeerde auto’s zoveel mogelijk (jaarrond) aan het zicht te onttrekken. Daarnaast is echter ook enige openheid op het terrein behouden voor het zicht op het (open) buitengebied. Door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting is de landschappelijke inpassing juridisch in het bestemmingsplan geborgd. 

Meer informatie?
Dhr. ir. G.P.A (Geert) Willems 024 - 322 45 79
Adviseur ruimtelijke ordening geert.willems@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding