Functieverandering en toevoegen woningen te Malden

Voor een private opdrachtgever heeft Pouderoyen een landschapsplan en juridisch planologisch plan opgesteld om invulling te geven aan de functieverandering van hondenpension naar wonen.

Voor een vrijgekomen hondenpension is samen met de opdrachtgever gezocht naar een nieuwe invulling van de bedrijfslocatie.

Pouderoyen heeft namens de opdrachtgever een landschapsplan opgesteld ter bevordering en realisatie van ruimtelijke kwaliteit, ecologische verbindingszone en landschappelijke waarden.

Om het plan te kunnen realiseren is het bestemmingsplan herzien. Hiervoor heeft Pouderoyen het juridisch planologisch plan opgesteld en digitaal aangeleverd.

Meer informatie?
Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts PDEng 06 - 21 24 21 06
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu harm.arts@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:
Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding