Bestemmingsplan uitbreiding transportbedrijf, Ammerzoden

Op 29 januari 2015 is het bestemmingsplan voor uitbreiding van Transportbedrijf Jan Deckers jr. vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdriel. Voor dat plan heeft Pouderoyen de begeleiding van de volledige bestemmingsplanprocedure gedaan, inclusief beantwoording vooroverleg, inspraak en zienswijzen.

Pouderoyen heeft geadviseerd over de terreininrichting, wat heeft geresulteerd in een terreininrichtingsplan inclusief landschappelijke inpassing, een beeldkwaliteitplan voor de bebouwing en buitenruimte, een berekening en uitwerking voor de hemelwaterberging en afvoer en het bestemmingsplan.

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding