Verplaatsing dierenpark De Oliemeulen Tilburg

In opdracht van Dierenpark De Oliemeulen te Tilburg heeft Pouderoyen Compagnons onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en milieukundige haalbaarheid van het verplaatsen van de Oliemeulen en vestiging van het park op de locatie Bleukweg.

Uit het onderzoek is gebleken dat de verplaatsing haalbaar is. Daarnaast hebben wij aanbevelingen gedaan voor de landschappelijke en ruimtelijke inbedding van het dierenpark, het parkeren, en de milieukundige gebruiksruimte in verband met geur, geluid, ecologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit.

Meer informatie?
Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts PDEng 06 - 21 24 21 06
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu harm.arts@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding