Ontwikkeling en uitbreiding agrarische bedrijvigheid

Voor de ontwikkeling en uitbreiding van een aantal agrarische bedrijven, waaronder twee melkveebedrijven en een fruitteler, heeft Pouderoyen Compagnons de bestemmingsplanprocedure begeleid. Voor de ontwikkelingen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is een herziening van het bestemmingsplan voorbereid.

Met het bestemmingsplan zijn de agrarische ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het plan voorziet in alle gevallen in een uitbreiding van het agrarische bouwvlak, waarmee de gewenste bedrijfsontwikkelingen mogelijk zijn gemaakt. Zo maakt het plan de vergroting van een vrijloopstap, een verdubbeling van de voercapaciteit, een nieuwe melkveestal en een zorgverlenende nevenactiviteit mogelijk. 

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding