Provinciaal Inpassingsplan ‘IV Beemte Vaassen’

Voor de Provincie Gelderland heeft Pouderoyen Compagnons in samenwerking met Tauw adviseurs een provinciaal inpassingsplan en PlanMER ‘Intensieve veehouderij Beemte Vaassen’ vervaardigd. De procedure voor het inpassingsplan en de PlanMER worden gecoördineerd met onderliggende vergunningaanvragen voor de realisatie van een pluimveehouderij aan de Bokkerijweg in Vaassen.

In het provinciaal inpassingsplan wordt voorzien in de vestiging van een pluimveehouderij aan de Bokkerijweg in Vaassen. Daarnaast met het inpassingsplan aanpassingen aan de infrastructuur mogelijk. De pluimveehouderij zal worden gevestigd in een rondeelstal. Bij een rondeelstal worden kippen met veel zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden, gebaseerd op alle natuurlijke behoeften van de kip. De diervriendelijke huisvesting van kippen volgens het ‘rondeel’ principe is erkend met het ‘beter leven kenmerk 3’ van de dierenbescherming. Onderdeel van het rondeelconcept is verder het bieden van transparantie over de productie. Op locatie zal dan ook de mogelijkheid van bezichtiging worden geboden.

Pouderoyen Compagnons begeleidt deze ontwikkeling door opstelling van een inpassingsplan (ofwel een provinciaal bestemmingsplan) en een  landschapsinpassingsplan.

Meer informatie?
Dhr. mr. M.A. (Maarten) Koopman 06 - 45 74 58 19
Jurist ruimtelijke ordening maarten.koopman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding