Landschappelijke inpassing randweg Tricht (Geldermalsen)

Rond het dorp Tricht wordt een nieuwe randweg gerealiseerd. Daarvoor is een landschappelijk inpassingsplan en beplantingsplan opgesteld door Pouderoyen. Het conceptplan krijgt zijn definitieve vorm na een participatietraject met omwonenden.

De aanleg van een randweg bij Tricht is noodzakelijk omdat meerdere gelijkvloerse spoorkruisingen worden opgeheven.  De aanleg inclusief tunnelelement heeft echter grote consequenties voor de dorpse structuren, het dorpsbeeld en het landschap ter plaatse. Een goede landschappelijke inpassing waarbij wordt gekeken naar huidige dorpse en landschappelijke karakteristieken en de gevolgen van de aanleg van de weg is hierdoor onmisbaar.

Door Pouderoyen Compagnons is een ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing van de weg.Het belangrijkste uitgangspunt voor het concept is de diversiteit van het landschap langs het toekomstige tracé. De weg zal in zichzelf een helder en uniform wegprofiel hebben maar zal zich verder – voor wat betreft de landschappelijke inpassing – voegen naar het landschap. De weg doorsnijdt verschillende landschapszones met elk eigen karakteristieken. Daarom is gekozen om van de weg geen op zichzelf staand element te maken, maar de infrastructuur en zijn gebruikers ‘te gast’ te laten zijn in de verschillende landschappelijke zones. De weg schikt zich daarom naar de landschappelijke karakteristieken ter plaatse, kleurt mee, door gebruik te maken van zorgvuldig gekozen wegbegeleidende landschappelijke elementen.
Het concept voor de landschappelijke inpassing kan daarmee worden gezien als een kralenketting waarbij de kralen worden gevormd door de verschillende landschapszones, waarbij een passend ontwerp per zone is uitgewerkt. 

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding