Bestemmingsplan Oogenlust

De herontwikkeling van de locatie van het voormalige tuincentrum ’t Stuivertje aan de Hees in Eersel ten behoeve van een samenhangend bedrijfscomplex voor Oogenlust bv met behoud van de aanwezige landschapselementen tot een landgoedachtig gebied.

Pouderoyen Compagnons heeft voor de verplaatsing van Oogenlust bv een bestemmingsplan uitgewerkt en het bedrijf en de gemeente procedureel ondersteund. Inmiddels is op basis van het bestemmingsplan de bouw en buiteninrichting grotendeels gereed.

Oogenlust is een uniek bedrijf dat groene en niet levende inrichtingen voor binnen- en buitenruimten ontwerpt, verkoopt en verhuurt, voor zowel permanente als tijdelijke situaties. Hierbij staat het creëren van sfeer en beleving met vooral plantaardige materialen in het meer exclusieve segment centraal. Daarnaast draagt het bedrijf onder andere in de vorm van ontwerpen, cursussen, workshops en lezingen haar kennis, creativiteit en inspiratie uit op het gebied van de inrichting van gebruiksruimten.

De in het plangebied aanwezige landschapselementen en de bedrijfsfilosofie vormen het uitgangspunt voor landschappelijke versterking om te komen tot een landgoedachtig gebied met een natuurlijk karakter waarin het bedrijfscomplex wordt ingebed. Dit zorgt voor een ‘recreatieve’ totaalbeleving voor de bedrijfsbezoeker maar ook voor omwonenden. Oogenlust is een voorbeeld van wat de gemeente en provincie beogen op het gebied van plattelandsontwikkeling, economische impulsen en kwaliteitsverbetering van het landschap.

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding