Van oude terreinen naar hoogwaardige bedrijfkavels

De gemeente Landgraaf wil haar bedrijventerrein Abdissenbosch upgraden en heeft hiertoe een masterplan laten opstellen. Op het bedrijventerrein zijn verschillende kavels niet in gebruik en is ook leegstaand vastgoed aanwezig. Gekozen is voor een structuurversterking van het bedrijventerrein inclusief beperkte uitbreiding aan de randen van het terrein. Dit betekent het bouwrijp maken van oude, niet meer gebruikte kavels en gedeeltelijke sloop van bestaande opstallen van het Holdingbedrijf.

Het resultaat zijn drie ruime, bouwrijpe bedrijfkavels van elk ruim 6.000 m2. Deze nieuwe kavels zijn uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld lokale bedrijven die willen verplaatsen.

In opdracht van de gemeente Landgraaf verzorgen wij het projectleiderschap van dit project en zijn verantwoordelijk voor het hele sloop-, bodem- en asbest-sanering en bouw-rijp maken van de kavels, alsmede het acquisitietraject leidend tot de verkoop ervan. Een complex traject omdat de productie van de Holding tijdens de sloop gewoon doorgaat. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor alle communicatie met de omgeving, het bestemmingsplan en de verschillende vergunningprocedures.

Meer informatie?

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding