Stedenbouwkundig plan Loverbosch Asten

Met Loverbosch wordt de kern Asten aan de oostzijde gefaseerd uitgebreid met een nieuwe woonwijk. Inmiddels is de gemeente Asten begonnen met de ontwikkeling van de vervolgfase van het woongebied Loverbosch, een uitbreidingslocatie van circa 240 woningen. Pouderoyen Compagnons werkt aan het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan voor Loverbosch.

Het uitgangspunt voor de tweede fase van Loverbosch is dat een karakteristieke dorpsbuurt ontstaat die aansluit bij de deels gerealiseerde eerste fase van Loverbosch. Deze twee fases vormen tenslotte uiteindelijk één samenhangend woongebied. De Beekerloop en de ligging van het plangebied in het dal van deze beek, zijn aanleiding voor een thematische benadering waarbij een beekpark in het hart van de wijk komt te liggen. Daarnaast wordt de stedenbouwkundige hoofdstructuur bepaald door de aanleg van een nieuw ontsluitingsweg door de wijk en de aansluitingen met de woonstraten van de eerste fase van Loverbosch.

Inmiddels is het concept voorlopig ontwerp voor Loverbosch afgerond en wordt het plan besproken in de raadscommissie Ruimte van de gemeente Asten.

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding