Beheersverordening Wageningen

Om op een snelle en eenvoudige wijze over een actueel ruimtelijk toetsingskader te beschikken, kan een beheersverordening worden opgesteld, eventueel vooruitlopend op de actualisatie van het bestemmingsplan.

Pouderoyen Compagnons heeft voor de gemeente Wageningen de beheersverordening “Bedrijventerreinen” opgesteld. Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. Het kan echter ook worden opgesteld, vooruitlopend op de actualisatie van het bestemmingsplan. Dit is met name een goede oplossing als een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar en er dan geen leges meer kunnen worden geheven. 

In de beheersverordening “Bedrijventerreinen” zijn op een relatief eenvoudige en inzichtelijke wijze de (toenmalig) vigerende bestemmingsplannen “verlengd”. Ieder kaartblad is aangeduid met een eigen “besluitvlak”, zodat een link ontstaat met de oude vigerende plankaart. In de regels hebben deze besluitvlakken de benodigde juridische vertaling gekregen.

Meer informatie?

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:
Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding