Uitwerkingsplan Herwijnen-Oost

Voor de vervolgfase van het plan Herwijnen-Oost heeft Pouderoyen Compagnons een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan opgesteld. Het betreft een uitwerkingsplan voor 50 grondgebonden woningen en een zorgcentrum met woonzorgeenheden.

Aan de hand van een modellenstudie is een stedenbouwkundig voorkeursmodel bepaald. Vervolgens is dit model uitgewerkt tot een concept voorlopig ontwerp, waarin het woningbouwprogramma van de gemeente is vertaald naar een ruimtelijk plan. Tenslotte is het voorlopig ontwerp vertaald naar een bestemmingsplan.

 In verband met fruitboomgaarden en de daarin voorkomende toepassing van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen ten oosten van het plangebied is een spuitzone-onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt werd van de laatste milieu hygiënische inzichten. Dit onderzoek vormt één van de onderleggers voor de uitwerking van het plangebied.

Meer informatie?
Dhr. mr. M.A. (Maarten) Koopman 06 - 45 74 58 19
Jurist ruimtelijke ordening maarten.koopman@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding