Veegplan Buitengebied Leerdam

Met een veegplan kunnen actualiteiten of aanpassingen worden verwerkt in een herziening van een bestemmingsplan. Voor de gemeente Leerdam is dat gedaan voor het bestemmingsplan Buitengebied.

Pouderoyen Compagnons heeft voor de gemeente Leerdam een veegplan (herziening van het bestemmingsplan) opgesteld, bestaande uit aanpassingen van het daarvoor door Pouderoyen opgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Dit betreffen bijvoorbeeld beleidsaanpassingen in de regels, het herstel van onduidelijkheden of onvolkomenheden in de regels en in de verbeelding, en het mogelijk maken van enkele ontwikkelingen.

Gemeentes zijn de afgelopen jaren druk geweest om alle bestemmingsplannen te actualiseren en digitaliseren. Om er voor te zorgen dat er altijd een actueel ruimtelijke toetsingskader is, kan er periodiek (bijvoorbeeld (half)jaarlijks) een zogenaamd veegplan worden opgesteld. Hiermee kan zowel het beleid actueel gehouden worden, maar kunnen ook gewenste ontwikkelingen worden gebundeld, waardoor de procedurekosten en plankosten kunnen worden verlaagd. 

Meer informatie?

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:
Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding